SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

De DKG groep, waar Keller onderdeel van is, heeft een ambitieus MVO beleid.

De afgelopen decennia is er een duurzaamheidsstrategie ontwikkeld met als resultaat dat Keller voorop loopt wat betreft duurzame processen en producten. Natuurlijk eindigt het hier niet. We blijven continu werken aan nieuwe, ambitieuze doelen.

Eén van deze ambities is het koppelen van onze MVO doelen aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken. Als streefdatum is 2030 vastgesteld. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

In dit overzicht laten we graag zien waar we concreet aan werken.

(Klik op een van bovenstaande iconen om er direct naar toe te gaan)

Inkomen en werkgelegenheid

Wij betalen onze mensen boven CAO niveau.

17-jarigen krijgen een vast startsalaris als ze vakvolwassen zijn.

De dealers van DKG International huren lokale werknemers in voor de verkoop, het transport en de montage van onze keukens. Dit zorgt voor voor extra werkgelegenheid.

DKG International is o.a. actief in het MiddenOosten, Noord-Afrika en India.

Lokale werkgelegenheid zorgt voor extra inkomsten

Door onze CO2-compensatie via Trees for All zorgen we voor herbebossing. Bij het Kibale bosproject in Oeganda profiteert ook de lokale bevolking. De mensen helpen bij de aanplant en het beheer, wat hen extra inkomsten oplevert.

Zorg voor werknemers en sponsoring goede doelen

Om het werk voor onze mensen minder belastend te maken, passen we Job Rotation toe.

Daarnaast elimineren we zoveel mogelijk zwaar werk.

De vitaliteit van onze mensen ondersteunen we verder nog met: gezonde voeding in de kantine; elke dag een gratis stuk fruit; een vergoeding voor de sportschool en een fietsplan.

In 2020 hebben we, samen met een klant, een donatie gedaan aan de Stichting Caring4mobility in Gambia. Deze stichting leent medische hulpmiddelen uit aan mensen met een tijdelijke of permanente handicap zodat ze onderdeel van de samenleving kunnen blijven uitmaken en niet in een sociaal isolement geraken.

Wij steunen goed onderwijs

Regelmatig steunen wij goede doelen waarbij we onderwijs in ontwikkelingslanden steunen, zoals de sponsoring van de stichting REAP (Reach Education Action Programme) in India.

Via een werknemer steunden wij een project dat ervoor zorgt dat kinderen naar school kunnen in plaats van dat zij moeten werken.

Een Junior High School waar goed onderwijs wordt geboden, ruimte is voor persoonlijke aandacht en waar niet geslagen wordt. Dat klinkt vanzelfsprekend maar is uniek voor Ghanese begrippen.

Hanukkah Mariette’s Child Care bouwde een Junior High School in Sunyani, Ghana. Een school waar ruimte is voor persoonlijke aandacht en waar ook kinderen met een beperking welkom zijn. Keller Keukens is één van de trotse sponsors van dit project.

Wij maken geen onderscheid

Bij onze DKG International dealers in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en India zijn zowel mannen als vrouwen werkzaam. Voor ons heel vanzelfsprekend, voor deze regio’s vooruitstrevend. Ook zijn er gelijke beloningen voor mannen en vrouwen binnen de hele DKG Groep,

Wij wekken onze eigen energie op

We wekken elektriciteit op met 2.300m2 zonnepanelen en verwarmen onze fabriek door houtafval zoals zaagsel te verbranden in onze eigen biomassa-installatie.

Ook maken we gebruik van groen transport.

In de loop van 2020 zal het totaal aantal zonnepanelen worden uitgebreid naar 10.000 stuks. De resterende CO2-uitstoot compenseren we door te investeren in windenergieprojecten in India, in o.a. Gujarat en Karnataka. Hiermee voorzien we lokale huishoudens in afgelegen gebieden van stabiele, schone energie. Door de modernste windturbinetechnieken toe te passen, garanderen we een maximale efficiëntie en energie-opbrengst. De projecten geven een positieve impuls aan de regio, de lokale bevolking en natuurlijk het milieu.

Eerlijk werk voor iedereen

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich fysiek én mentaal gezond voelen. Daarom werken we met vertrouwenspersonen en een gedragscode zodat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt.

We motiveren een gezonde levensstijl met o.a. een fitnessplan en werkfruit. Verder heeft iedereen de mogelijkheid zich via online trainingen te ontwikkelen en creëren we werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook buiten de organisatie vinden we een eerlijke werkomgeving en economische groei belangrijk. Zo hebben we voor onze leveranciers een compliance code, zodat wet- en regelgeving goed wordt nageleefd. Via het TruStone initiatief werken we samen met andere partijen om problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid, onveilige werkomstandigheden aan te pakken bij de winning van natuursteen.

De dealers van DKG International in het MiddenOosten, Noord-Afrika en India huren lokale arbeidskrachten in voor verkoop en montage.

Duurzame keukens

Met onze CO2-neutraal geproduceerde en circulaire keukens dragen we bij aan de bouw van duurzame woningen en wijken.

De keuken van de toekomst

Op dit moment ontwikkelen wij de ‘keuken van de toekomst’ Circo! met daarin de nieuwste technologieën, o.a. om voedselbederf tegen te gaan. Circo! is de volgende stap naar volledig circulaire oplossingen. De thema’s ‘reduce, reuse & recycle’ zijn niet alleen van toepassing op voedsel, water en energiegebruik, maar ook op de keuken zelf.

Fabrieksafval wordt zoveel als mogelijk gescheiden en via onze afvalverwerker Greenwaste duurzaam verwerkt. Voorbeelden hiervan zijn de inzameling van papier/ karton, metaal, elektronica, piepschuim, schadelijke stoffen en afvalhout dat retour gaat naar de spaanplaatindustrie.

People, planet, profit

MVO is één van onze strategische speerpunten. Alleen op die manier kunnen wij de juiste balans bereiken tussen People, Planet en Profit.

De DKG Groep draagt bij aan een beter milieu door constant zorg te dragen voor een minimale impact. Vanaf 2017 is de CO2-Footprint jaarlijks gereduceerd en is de overige CO2-uitstoot gecompenseerd middels de initiatieven van Trees for All en Climate Neutral Group.

Gebruik van duurzame grondstoffen en materialen

Op verzoek levert DKG haar keukens met het FSC®-label. Dit label garandeert dat het hout uit verantwoord beheerde bossen afkomstig is en ecologisch geproduceerd wordt volgens de regels van het Forest Stewardship Council®.

Een belangrijke grondstof voor onze keukens is spaanplaat. Het bestaat voor meer dan 65% uit gerecycled materiaal, 15-20% uit zaagsel en 15- 20% uit resthout, kromhout of ander virgin hout dat nergens anders in de industrie verwerkt kan worden. Spaanplaat is hiermee uiterst circulair.

Bij onze productontwikkeling staat duurzaamheid centraal. We kijken niet alleen hoe ons product zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt kan worden, maar ook hoe duurzaam dit product geproduceerd kan worden.

Ketenverduurzaming en samenwerking met onze partners

Ketenverduurzaming staat hoog op de agenda voor 2020, we zoeken partners waarmee we samen kunnen werken aan het verder verduurzamen van onze processen en producten.

Raab Karcher Greenworks Academy en label

Greenworks is hét duurzaamheidslabel van voor bouw- en installatiematerialen. In één oogopslag wordt duidelijk welke producten en installaties de betere keuze zijn als het gaat om duurzaam bouwen. Alle Keller keukenelementen die Raab Karcher aanbiedt hebben dit label. Bovendien zijn we partners in de Greenworks Academy, waarbij trainingen aan over actuele onderwerpen in de bouw worden aangeboden.

Circulaire keukens

Keller heeft een concrete duurzaamheidsstrategie, wat o.a. geleid heeft tot de ondertekening van het grondstoffenakkoord. Dit betekent dat we ons, samen met onze ketenpartners, inzetten om in 2050 volledig circulair te worden. Wij ontwikkelden het circulaire keukenproces waarbij oude keukens volledig worden gedemonteerd en de reststoffen ervan weer worden verwerkt tot grondstoffen die opnieuw de economie in gaan. Zo leveren wij het ‘oude spaanplaat’ terug aan onze leverancier die hier nieuwe platen van produceert.

Van afvalstroom naar waardestroom

In de zomer van 2019 hebben we naast ons circulair keukenproces een tweede circulaire stroom opgezet voor het spaanplaatafval. Restmateriaal dat wij niet kunnen gebruiken als halffabricaat en overschot dat wij niet verbranden in onze biomassa-installatie wordt retour gestuurd naar onze leveranciers. Hier wordt het materiaal opnieuw verwerkt tot grondstof voor nieuw spaanplaat. Daarnaast worden verpakkingshout en rubberen antislipmatjes opnieuw gebruikt.

Keller Keukens b.v.
Drebbelstraat 7
4622 RC Bergen op Zoom
+31 (0) 165 594 300

www.kellerkeukens.nl
info@kellerkeukens.nl                                                        

       

CO2-Prestatieladder

Bekijk onze invulling van de CO2-Prestatieladder op niveau 3

GRI Standards Tabel

Bekijk de GRI Standards kruistabel 2019

The Natural Step

Onze invulling van The Natural Step Principes