Ons MVO Beleid

Ons MVO Beleid

Keller Keukens & MVO

Al jaren nemen wij MVO-aspecten mee in onze processen en beslissingen. Ze zijn niet alleen van invloed, maar zijn ook vaak van doorslaggevende aard, omdat wij kijken naar de lange termijn. Zo kunnen wij ons blijven onderscheiden, net als in 1935. Alleen op die manier gaan wij, en de volgende generaties, een mooie toekomst tegemoet.

Om meer focus, structuur en snelheid aan te brengen en ons te blijven ontwikkelen op het gebied van MVO, hebben we van MVO een strategisch speerpunt gemaakt. We werken hier actief aan en brengen jaarlijks dit verslag uit. 

Bart Meeuwsen

Directeur Keller Keukens

Gedreven

Keller Keukens heeft in 2017 grote stappen gezet. Dit heeft onder andere geresulteerd in een klimaatneutrale keuken productie en het behalen van het CO2-Prestatieladder certificaat op niveau 3. Daarnaast kan Keller Keukens met trots vermelden dat zij in 2018-Q3 het MVO Prestatieladder niveau 4 certificaat hebben behaald. 

 

Aanpak

Uit de MVO nulmeting kwam naar voren dat we al veel aandacht besteden aan MVO. Maar ook dat we dit vaak onvoldoende benoemen. Een duidelijk doel, een beleidsmatige aanpak en een goede communicatie ontbraken. Onze MVO projectgroep gaat hier verder mee aan de slag.

MVO Projectgroep

Keller Keukens is onderdeel van de DKG Groep. Toine van Rooij is als COO van DKG Holding voorzitter van de MVO projectgroep. Hierin werken verschillende afdelingen en disciplines samen om MVO te verankeren in de organisatie.

MVO projecten

Waaraan wij op dit moment werken om MVO te verankeren in onze organisatie. 30 projecten zijn ondertussen afgerond.

People, Planet en Profit

De projecten beslaan het hele MVO spectrum.

Belangrijkste aandachtspunten

In dit verslag vertellen wij over de stappen die wij al hebben genomen én onze plannen voor de toekomst. We zijn er trots op dat we onze keukens CO2-neutraal produceren en grote stappen hebben gezet in het verlagen van onze CO2-footprint. We hebben de milieu-impact van de circulaire in keuken in kaart gebracht door een ketenanalyse op te stellen.

Er is nog een aantal zaken waar we verder aan ‘moeten’ en ‘willen’ werken:

  • Het vinden van duurzame alternatieven voor andere veel gebruikte materialen (minder milieubelasting, gerecycled, biobased of circulair).
  • Ons grondstoffengebruik analyseren voor verdere reductiemaatregelen.
  • In ons inkoopbeleid meer aandacht besteden aan MVO=aspecten zoals afbeidsomstandigheden, milieu, CO2, grondstoffengebruik en de impact op de gemeenschap.
  • We hebben de milieu-impact van de circulaire keuken in kaart gebracht door een ketenanalyse op te stellen. 

  • Opschakelen in ketensamenwerking.

Ondertekening Grondstoffenakkoord

Het Grondstoffenakkoord is een Rijksbreed initiatief met als doel om in 2050 volledig circulair te zijn.

Als marktleider willen wij onze verantwoordelijkheid nemen in het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, oftewel circulair bouwen. We willen graag bij de ‘early adopters’ horen en inzetten op een langdurige samenwerking met alle betrokken partijen. Met die reden hebben we het grondstoffen akkoord van de overheid ondertekend.

Transitieagenda ‘Bouw’ past het best bij ons, veel van onze stakeholders zijn actief in deze ‘wereld’ en gezamenlijk met hen willen wij de keten gaan verduurzamen.

Ondertekening TruStone convenant

 Keller Keukens heeft zich als eerste grote retailketen aangesloten bij het TruStone Initiatief. In dit initiatief werken de Nederlandse en Vlaamse natuursteensector en overheid samen met NGO’s en vakbonden om een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen te realiseren. Dit moet bijdragen aan verbetering van milieu- en arbeidsomstandigheden in de hele keten.
Retailers in de keukenbranche verhandelen een groot volume aan natuursteen en zijn daarom een zeer belangrijke samenwerkingspartner in het verduurzamen van de keten. Samen met importeurs en bewerkers van natuursteen kunnen zij een positief verschil maken bij zowel de productie als handel in natuursteen.

De betrokken deelnemers maken niet alleen de keten transparanter, maar werken ook samen om problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid, onveilige werkomstandigheden aan te pakken.

 

Van fossiel naar volledig elektrisch in 2020

Keller Keukens heeft een ambitieus autobeleid. Inmiddels is meer dan 50% (meer dan 70 auto’s) van het wagenpark van Keller Keukens elektrisch. Sinds de invoering van het beleid in 2018 is de uitstoot van het leasewagenpark al meer dan 30% verminderd!

Het doel is om in de toekomst een volledig elektrisch wagenpark te realiseren. Om dit te kunnen faciliteren zijn er op de productielocatie in Bergen op Zoom in 2018 laadpalen geplaatst. Medewerkers die een elektrische auto (gaan) rijden krijgen ook de mogelijkheid om een laadpaal thuis te plaatsen. 

 

Commitment GRI

Dit MVO verslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door Keller Keukens en niet door externen geverifieerd.

Verslag frequentie

Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt de informatie op deze website bijgewerkt.

Reikwijdte van het verslag

Dit verslag betreft -tenzij anders vermeld- de activiteiten van Keller Keukens in Nederland en Engeland in het jaar 2018. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie. Actuele ontwikkelingen worden lopende het nieuwe kalenderjaar toegevoegd.

Contact

Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met de voorzitter van de MVO projectgroep Toine van Rooij.

Keller Keukens b.v.
Drebbelstraat 7
4622 RC Bergen op Zoom
+31 (0) 165 594 300

www.kellerkeukens.nl
info@kellerkeukens.nl                                                        

       

CO2-Prestatieladder

Bekijk onze invulling van de CO2-Prestatieladder op niveau 3

GRI Standards Tabel

Bekijk de GRI Standards kruistabel 2020

The Natural Step

Onze invulling van The Natural Step Principes

MVO jaarverslag 2020

Bekijk het MVO jaarverslag 2020