Duurzame keukens Bereikbaar maken

Duurzame keukens Bereikbaar maken

CO2 Emissie DKG

Het elektriciteitsverbruik is van 01-04-2017 tot en met 31-12-2018 groen ingekocht door middel van groene stroom uit Nederland. Garanties van Oorsprong zijn hiervoor beschikbaar bij DKG.
Per 01-01-2020 is het elektriciteitsverbruik afkomstig uit groene stroom met Garantie van Oorsprong (Nederlandse wind).
Door reductie en verduurzaming van o.a ons leasewagenpark en de biomassa-installatie op een lager vermogen te laten draaien, is onze CO2-uitstoot toch gedaald ten op zichtte van het referentiejaar.

Energiebesparende maatregelen

2015: Actief programma beperking lekverliezen persluchtinstallatie
Isolatie en vervanging buitenwanden
Warmtewisselaars in de lakkerij
Hergebruik warme afgezogen proceslucht
Elektrische heftrucks in het magazijn
Gedeeltelijke ledverlichting in en rond de fabriek
Bewegingsdetectie verlichting

2016: Behoefte-gestuurde stofafzuigingen

2017: Investering in een energiebesparende IE-4 motoren voor onze stofafzuig- en compressorinstallatie
Geoptimaliseerd compressorpark en -besturing

2018: Nieuwe verpakkingsmachines

2019: Introductie circulaire keuken, productontwikkelingen volgens MVO principes, van afvalstroom naar waardestroom

 

Marc Luijkx, Manager Technische Dienst

‘We zijn al jaren bezig met energiebesparing in onze fabriek. Bij de aanschaf van nieuwe machines spelen duurzaamheid en energieverbruik een grote rol.’

IE4-motoren voor persluchtvoorziening

DKG Groep kiest voor IE-4 motoren op het gebied van persluchtvoorziening. Dit zijn onderhoudsvriendelijke en energiezuinige motoren. Perslucht is samengeperste lucht en wordt onder andere gebruikt voor het laten bewegen van machineonderdelen.

Ruim 90% van het machinepark maakt gebruikt van perslucht.

Meer dan 65% van het industriële energieverbruik komt voor rekening van elektrische aandrijvingen.
De IE-4 motoren zijn daarbij ingedeeld in klasse met het hoogste rendement.

Met de keuze voor IE4-motoren geeft DKG Groep een duidelijk signaal af hoe belangrijk zij het vindt om de CO2-emissie te verminderen. Met de nieuwe IE4-motoren kan DKG Groep een energiebesparing van 3 tot 10% realiseren.

note: per 01-01- 2017 moeten motoren met een nominaal vermogen van 0,75 tot 375 kW voldoen aan het IE3-efficiency niveau.

Zonnepanelen

en biomassa-installatie

Sinds 2014 ligt er 2.300 m2 zonnepanelen op het dak van de keukenfabriek. Deze panelen wekken per jaar 350.000 kWh op. Dat is net zoveel als het stroomverbruik van 90 huishoudens. Inmiddels is het besluit genomen om het dak van de fabriek te renoveren, te isoleren en vol te leggen tot 10.000 zonnepanelen. 

Door ons kleinere zaagafval te verbranden verwarmen we onze fabriek.

De 3,5 megawatt-biosmassa-verbrandingsinstallatie levert ons meer warmte dan we nodig hebben. Daarom onderzoeken we op dit moment of we dit overschot aan warmte in de toekomst kunnen omzetten naar elektriciteit.

85% energiebesparing door nieuwe verpakkingslijn

Voor het inpakken van duizenden onderdelen per week heeft de Keukenfabriek vanaf Q3 2018 de beschikking over een tweetal nieuwe verpakkingsmachines, wat betekent dat we afscheid nemen van onze krimpovens en één van de wikkelmachines.

Het energieverbruik daalt in vergelijking met de huidige krimpovens met 85% en daarnaast is karton milieuvriendelijker dan de huidige verpakkingsmaterialen.

milieubesparende laserafkanting

Wij passen laserkanting toe bij het produceren van onze keukens. Laserafkanting is nóg minder milieubelastend omdat er geen lijm wordt gebruikt bij deze techniek. Daarnaast hoeft door deze moderne techniek geen lijm op temperatuur gebracht te worden en te houden. Hierdoor besparen we ook op energie. Bovendien maakt het fronten extra vocht- en hittebestendig, waardoor ze langer mee gaan.

Milieuvriendelijke materialen

In onze lakstraat verwerken we uitsluitend lakken op waterbasis. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor onze medewerkers.

Onze Greenpanel® werkbladen zijn FSC® gecertificeerd en hebben 57% minder CO2-uitstoot. Sinds dit jaar worden ze zelfs klimaatneutraal voor Keller Keukens geproduceerd. Ook is het materiaal biologisch afbreekbaar en volledig recylebaar.

We adiviseren om LED-verlichting, waterbesparende kranen en energiezuinige apparatuur toe te passen in onze keukens.

Certificeringen kwaliteit en milieu

In 2018 is Keller gecertificeerd voor ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015

Circulaire keuken

In een werkelijk circulaire economie gaan grondstoffen nooit verloren maar worden zij continu hernieuwd om opnieuw het proces in te gaan. Met MVO als strategisch speerpunt, ontwikkelde Keller het circulaire keukenproces, waarbij oude keukens volledig worden gedemonteerd en de reststoffen ervan weer worden verwerkt tot grondstoffen die opnieuw de economie in gaan. Zo leveren wij het ‘oude spaanplaat’ terug aan onze leverancier die hier nieuwe platen van produceert. Bekijk hier het hele proces.

We hebben de milieu-impact van de circulaire keuken in kaart gebracht door een ketenanalyse op te stellen. Uit de ketenanalyse komt. naar voren dat:

  • De circulaire keuken in de 2e levenscyclus 25,46 kg minder C02 uitstoot heeft t.o.v. lineaire keuken;
  • de ketenuitstoot van 100 lineaire keukens gelijk is aan 122,14 circulaire keukens;
  • de ketenuitstoot van acht 45m3 citytrailers met lineaire keukens gelijk is aan 10 citytrailers met circulaire keukens. 

 

Keller Keukens heeft een visie op de keuken van de toekomst.

Ons groene keukenconcept bestaat uit 4 thema’s:

  • De functie van de keuken: van traditioneel alleen koken naar onderdeel van het woongenot;
  • Megatrend in voedsel: de vraag naar vers en lokaal stijgt, dit heeft impact op de manier van opslaan en bewaren in de keuken;
  • Inefficiënt: de huidige keukenruimte is verspillend, denk hierbij aan waterverspilling en voedselbederf;
  • Circulariteit grondstoffen: we willen een keuken op de markt brengen die volledig is gemaakt van een circulaire materialen. Nog meer circulair dan met onze huidige circulaire keuken.

Afvalhout

Onze grootste afvalstroom is hout (64%). Daarom verstoken we het kleine zaagafval in onze biomassaketel. Een deel van het hout dat we zelf niet meer kunnen gebruiken van onze productie van nieuwe keukens, wordt door de spaanplaatindustrie weer als grondstof gebruikt. Onze afvalpartner Suez zoekt zorgt voor de overige afvoer een verantwoorde bestemming.

Verbeteren afvalscheiding

Steeds meer afval kan opnieuw worden gebruikt als grondstof. Wij willen daarom het aandeel restafval, nu 19%, verminderen. Daarnaast zijn we begonnen met een verdere verbetering van de afvalscheiding in De Keukenfabriek, de kantine en onze kantoren. Hiermee kunnen wij afvalstromen omzetten in waarde stromen. 

In navolging van de circulaire keuken hebben we nu ook een circulaire stroom kunnen opzetten met het staanplaatafval dat wij zelf niet meer nodig hebben. 
In plaats van afvoeren via een speciale afvalverwerker, wordt ons staanplaatafval nu opgehaald door onze spaanplaatleverancier. Het idee hierachter is dat we op een zo duurzaam mogelijke manier omgaan met ons afval, waarbij afvalspaanplaat dient als grondstof voor een nieuwe spaanplaat. 

 

Houtafval opnieuw gebruikt

Eind 2016 is DKG De Keukenfabriek het project “Hout met een fout” gestart. In dit project verwerken we grotere afkeuronderdelen tot kleinere panelen of kastonderdelen. Vervolgens voorzien we deze opnieuw van een kantenband. Materiaal dat vroeger als afval werd beschouwd, wordt dus niet meer afgevoerd maar opnieuw bewerkt en gebruikt in onze keukens. In 16 weken hebben we hiermee 77.000 kilo spaanplaat/MDF bespaard. We halveren hiermee het materiaal dat we door bewerkingsfouten weg moeten gooien.

Bas van Hoof

‘Ik vind het mooi dat veel van de zaken waar we al jaren mee bezig zijn, uit eigen motivatie, milieuoogpunt of kostenbesparing, nu samenkomen onder de kapstok van MVO.’

Vervoer van onze keukens

Per 1 januari wordt het transport in Nederland en België verzorgd door Top Delivery Services (TDS), een transport- en verhuis-organisatie met een groot landelijk netwerk.

Ook bij TDS is duurzaamheid een strategisch speerpunt. Zij werken met het modernste materieel en met de modernste hulpmiddelen en maken gebruik van logistieke hubs. Maar zij gaan ook fors investeren in elektrische voertuigen. Hiermee behoort TDS in één klap tot de koplopers in elektrisch vervoer.

In, en naar Engeland worden onze keukens vervoerd door Huisman Delivers.

Keller Keukens b.v.
Drebbelstraat 7
4622 RC Bergen op Zoom
+31 (0) 165 594 300

www.kellerkeukens.nl
info@kellerkeukens.nl                                                        

       

CO2-Prestatieladder

Bekijk onze invulling van de CO2-Prestatieladder op niveau 3

GRI Standards Tabel

Bekijk de GRI Standards kruistabel 2019

The Natural Step

Onze invulling van The Natural Step Principes